Privacy Statement GDPR  (Algemene Verordening Gegevensbescherming or AVG in Dutch)

The General Data Protection Regulation, or GDPR, is a European privacy law which went into effect on May 25, 2018. The GDPR regulates how individuals and organizations may collect, use and retain personal data.

We value your privacy.

All of our referrals and services are completely confidential. We never sell, exchange, or release your personal information without your consent to any third parties. Personal information may include name, e-mail address, postal address, phone numbers, and any other information you give us verbally or electronically. We do not monitor individual calls or emails. 

Cookie Policy

We use cookies on this website. Cookies are small pieces of data that websites store on a device. Cookies can improve visitors’ browsing experience because they help websites remember preferences and understand how people use different features. We use Squarespace Analytics and Performance cookies to collect anonymous information about how visitors interact with this site. 

Privacy Statement Acupuncture Treatment - Privacyverklaring m.b.t. acupunctuurbehandelingen

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens (naam, adres, geboorte datum), aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.

Uw behandelaar doet haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl.

Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Digitale bescherming en Cookiebeleid
 
In onze website maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van de site wordt meegestuurd en lokaal op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Op deze website maken we gebruik van Squarespace Analytics om anonieme bezoekersgegevens te kunnen analyseren en onze website te verbeteren. Squarespace Analytics kan verplicht worden deze gegevens aan derden te verschaffen. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de website enigszins kunnen belemmeren.